آون (فور) آزمایشگاهی

آون یا فور  آزمایشگاهی

فور آزمایشگاه

فور آزمایشگاه یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاهها بمنظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی استفاده می‌شود. بمنظور انجام فعالیت‌های مختلف ، انواع گوناگونی از این وسیله را طراحی شده که در برخی از آنها ، انتقال گرما بطور خود به خود و طبیعی صورت می‌گیرد ، در حالی که در برخی انواع دیگر از این وسیله ، انتقال گرما با استفاده از پنکه و یا از خاصیت سبک بودن هوای گرم و سنگین بودن هوای سرد ، بمنظور جابجایی هوای درون آون استفاده میشود. بطور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد کار میکنند.

فور آزمایشگاه در انواع مختلف تولید شده است :

  1. آون آزمایشگاهی

  2. آون خلاء

  3. آون تین فیلم (آون لایه نازک قیر)

  • فور آزمایشگاه

فور آزمایشگاه یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاهها بمنظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی استفاده میشود. بمنظور انجام فعالیت‌های مختلف ، انواع گوناگونی از این وسیله با ابعاد مختلف طراحی گردیده است بطور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد کار میکنند.

  • آون خلاء

آون خلاء آزمایشگاهی که گاهی اوقات یک آون خشک کن خلاء نامیده میشود برای خشک کردن یا گرما دادن مواد استفاده میشود . آون آزمایشگاهی خلاء از یک پمپ خلاء برای کم کردن فشار جوی موجود در محفظه استفاده میکند . چون نقطه ی جوش یک مایع در خلاء پایین می آید ، آون های خلاء اغلب اوقات بمنظور خشک کردن مواد حساس به گرما استفاده میشوند . آون های خلاء همچنین بمنظور مطالعات آبکاری کردن ، انجام مطالعات LOD ، نگهداری در جای خشک و خشک کردن کاغذ ، کتابها و دیگر مسنوجات بکار گرفته میشوند . دیگر مزایای استفاده از یک آون خلاء شامل خشک کردن سریع میباشد . گرچه یک آون آزمایشگاهی خلاء نیاز به یک پمپ خلاء مجزا برای تولید خلاء دارد ، از بعضی از آون ها میتوان بعنوان آون های سنتی مستقل از پمپ استفاده کرد . اکثر آون های خلاء گرما دهی بصورت پوششی در دمایی تا ۲۲۰ درجه ی سانتیگراد را دارند.

  دستگاه جهت آزمایش افت وزنی قیر قرار مورد استفاده میگیرد میتوان ۵۰ گرم قیررا در پلیت مخصوص وزن کرده بمدت ۵ ساعت در آون تین فیلم در دمای ۱۶۳ قرارداد سپس آزمونهای لازم را بروی آن انجام دهند

آون آزمایشگاهی

فور آزمایشگاه