آموزش در طیف آزما طب

لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

آموزش در طیف آزما طب

 

اساتید و پژوهشگران و محققین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی گله مند هستند ولیکن مشکلات راه اندازی و نگهداری و استفاده بهینه از تجهیزات موجود در آزمایشگاهها به مراتب بیشتر مشاهده میشود.

 نیروی انسانی شاید یکی از مهمترین عامل برای بهره گیری بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی باشند ، که  متأسفانه این امر مورد بی تـوجهی قـرار میگیرد.

آمـوزش یـک نیـروی کارآزموده و حرفه ای برای کار با یک دستگاه ، نیازمند هر مرکز آموزشی و پژوهشی میباشد که به سالها زمان ، تجربه و سرمایه گذاری نیاز دارد.

ضعف آموزش و انگیـزش باعث شده است که نیروی انسانی به یکی از ضعفهای اصلی آزمایشگاههای کشور تبدیل شود.

ضعف پشتیبانی مالی برای تعمیر و نگهداری دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی یکـی دیگـر از مـشکلات آزمایـشگاه هاسـت.

مراکـز پژوهـشی معمولاً همه تلاش خود را صرف خرید دستگاههای در حد امکان پیشرفته میکنند ولی در مرحله فعالیت دستگاه ، بودجـه ای را برای تعمیر و نگهداری و به اصطلاح “سرپا نگهداشتن” دستگاه تامین نمیکنند.

 

شرکت طیف آزما طب بنا به رسالت خود تلاش کرد تا حفره های موجود در زمینه زیر ساخت آزمایشگاهی را تا حد امکان پر کند. با توجه به مشکلاتی که برخی از آنها بیان شد ، برنامه های مختلفی برای تقویـت آزمایـشگاههـا طراحی و بتدریج اجرا خواهد شد.

شرکت طیف آزما طب همکاری خود را در تجهیز آزمایشگاه و نصب و راه اندازی دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی و همفکری در اجرای پروژه های تحقیقاتی و روش کار با لوازم  را اعلام میدارد

  • هدف : طراحی برنامه جهت کنترل و نگهداری تجهیزات در آزمایشگاه

  • دامنه کاربرد:کلیه کارکنان مشغول به کار در آزمایشگاه ملزم به مطالعه این سند و رعایت آن هستند.

 

با توجه به نوع تجهیز ، نحوه کنترل و نگهداری هر دستگاه دستورالعمل های مربوطه  گزارش داده میشود .  مسئول هر دستگاه موظف  است تا با مسئولیت خود رعایت کلیه موارد را داشته باشد .

 

دستورالعمل کار با دستگاهها و آموزش :

 

۱) دستورالعمل کنترل و نگهداری انکوباتور

۲) دستورالعمل کنترل و نگهداری فور (آون)

۳) دستورالعمل کنترل و نگهداری آب مقطر گیری دیونیزه

۴) دستورالعمل کنترل و نگهداری pHمتر

۵) دستورالعمل کنترل و نگهداری بن ماری

۶) دستورالعمل کنترل و نگهداری ترازو

۷) دستورالعمل کنترل و نگهداری محفظه های سرد

۸) دستورالعمل کنترل و نگهداری سانتریفوژ

۹) دستورالعمل کنترل و نگهداری پمپ خلاء

۱۰) دستورالعمل کنترل و نگهداری بن ماری 

۱۱) دستورالعمل کنترل و نگهداری میکروسکوپ

۱۲) دستورالعمل کنترل و نگهداری شیکر

۱۳) دستورالعمل کنترل و نگهداری هات پلیت

۱۴) دستورالعمل کنترل و نگهداری ژرمیناتور

۱۵) دستورالعمل کنترل و نگهداری هود شیمیایی و لامینار

۱۶) دستورالعمل کنترل و نگهداری کوره الکتریکی

۱۷) دستورالعمل کنترل و نگهداری هیتر منتل (شوف بالن)

 

تمامی دستگاهها دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته میباشند.

شرکت قادر به طراحی و ساخت دستگاههای اختصاصی نیز میباشد.

لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی