هود لامینار کلاس II (هود میکروبی)

هود لامینار کلاس II (هود میکروبی)

هود میکروبی

در آزمایشگاههای مختلف با توجه به نیاز استفاده  میتوان هود میکروبی هود بدین صورت تعریف کرد:

هودهای میکروبیولوژی جهت ایجاد فضای تمیز برای انجام  فعالیتهای آزمایشگاههای اعم از صنایع غذایی و میکروبی استفاده میگردد

هود لامینار هوا را از فیلترهای عبور داده و از عبور ذرات و آلودگی ها جلوگیری میکند و بدین منظور هوای پاک و تمیز را به گردش در میآورد.

نکته مهم در انتخاب دستگاه بررسی کنیم که کدام جریان هوا ( عمودی یا افقی) برای کارکرد مناسبتر میباشد؟

جریان هوا در هودهای مختلف بگونه ای است که در جریان عمودی هوا از بالا به پایین حرکت کرده و کلیه ی آلاینده های موجود در فضا را به سمت پایین هدایت میکند.ا ما در جریان افقی جریان هوا از پشت دستگاه به سمت جلوی آن در جریان خواهد بود.

هود لامینار در سایزها و مشخصات متفاوت بنابه درخواست شما قابل اجرا میباشد

هود لامینار کلاس I با فیلتر هپا در سایزهای مختلف– دیجیتال – برقی

هود لامینار کلاس I با فیلتر اولپا در سایزهای مختلف– دیجیتال – برقی

هود لامینار کلاس II با فیلتر هپا در سایزهای مختلف– دیجیتال – برقی

هود لامینار کلاس II با فیلتر هپا در سایزهای مختلف – تاچ- برقی 

هود لامینار کلاس II با فیلتر اولپا در سایزهای مختلف – دیجیتال – برقی 

هود لامینار کلاس II با فیلتر اولپا در سایزهای مختلف – تاچ- برقی 

هود لامینار با فشار POSITIVE در سایزهای مختلف – دیجیتال – برقی

هود لامینار کلاس II  افقی  برای کشت

هود میکروبی

هود آزمایشگاهی (بیوشیمی و لامینافلو )