آون (فور) آزمايشگاهی

آون يا فور  آزمايشگاهی

آون آزمايشگاهی

آون آزمايشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاهها بمنظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی استفاده می‌شود. بمنظور انجام فعالیت‌های مختلف ، انواع گوناگونی از این وسیله را طراحی شده كه در برخی از آنها ، انتقال گرما بطور خود به خود و طبیعی صورت می‌گیرد ، در حالی که در برخی انواع دیگر از این وسیله ، انتقال گرما با استفاده از پنکه و یا از خاصیت سبک بودن هوای گرم و سنگین بودن هوای سرد ، بمنظور جابجایی هوای درون آون استفاده ميشود. بطور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 200 درجه سانتیگراد کار میکنند.

آون آزمايشگاهی در انواع مختلف توليد شده است :

  1. آون آزمايشگاهي

  2. آون خلاء

  3. آون تين فيلم (آون لايه نازك قير)

  • آون آزمايشگاهی

آون آزمايشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاهها بمنظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی استفاده میشود. بمنظور انجام فعالیت‌های مختلف ، انواع گوناگونی از این وسیله با ابعاد مختلف طراحی گرديده است بطور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای50 تا 200 درجه سانتیگراد کار میكنند.

  • آون خلاء

آون خلاء آزمایشگاهی که گاهی اوقات یک آون خشک کن خلاء نامیده ميشود برای خشک کردن یا گرما دادن مواد استفاده میشود . آون آزمایشگاهی خلاء از یک پمپ خلاء برای کم کردن فشار جوی موجود در محفظه استفاده میکند . چون نقطه ی جوش یک مایع در خلاء پایین می آید ، آون های خلاء اغلب اوقات بمنظور خشک کردن مواد حساس به گرما استفاده میشوند . آون های خلاء همچنین بمنظور مطالعات آبکاری کردن ، انجام مطالعات LOD ، نگهداری در جای خشک و خشک کردن کاغذ ، کتابها و دیگر مسنوجات بکار گرفته میشوند . دیگر مزایای استفاده از یک آون خلاء شامل خشک کردن سریع میباشد . گرچه یک آون آزمایشگاهی خلاء نیاز به یک پمپ خلاء مجزا برای تولید خلاء دارد ، از بعضی از آون ها میتوان بعنوان آون های سنتی مستقل از پمپ استفاده کرد . اکثر آون های خلاء گرما دهی بصورت پوششی در دمایی تا 220 درجه ی سانتیگراد را دارند.

  دستگاه جهت آزمایش افت وزنی قیر قرار مورد استفاده میگیرد میتوان 50 گرم قیررا در پلیت مخصوص وزن کرده بمدت 5 ساعت در آون تین فیلم در دمای 163 قرارداد سپس آزمونهای لازم را بروی آن انجام دهند

آون آزمايشگاهی

فور آزمايشگاهي