توليد لوازم آموزشی | فيزيك | شيمي | زيست شناسي | توليد كننده لوازم | ليست لوازم آموزشي |

لوازم زمین شناسی

لوازم زمین شناسی

لوازم زمين شناسی

قیمت:

ادامه مطلب

لوازم زیست شناسی

لوازم زیست شناسی

لوازم زيست شناسی

قیمت:

ادامه مطلب

لوازم شیمی

لوازم شیمی

لوازم شيمی

قیمت:

ادامه مطلب

لوازم فیزیک

لوازم فیزیک

لوازم فيزيك

قیمت:

ادامه مطلب

مانکن آموزشی(مولاژ آموزشی)

مانکن آموزشی(مولاژ آموزشی)

مانكن آموزشی (مولاژ) مانكن آموزشی در زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage)و یا تندیس های کالبد شناسی(anatomical model) و يا مانكن هاي آموزش میگویند . مانكن آموزشی اهمیت فراوانی در آموزش دروس پزشکی دارند .مولاژها يا مانكن آموزشی داراي تنوع زيادي ميباشند.  بعضی از این مانكنها آسیب های وارده

قیمت:

ادامه مطلب