قیمت:

استخوان ستون فقرات

استخوان ستون فقرات

استخوان ستون فقرات

ستون فقرات یکی از حیاتی‌ترین قسمت‌های بدن ماست که از بدن پشتیبانی میکند و امکان حرکت کردن بدن در جهات مختلف را ممکن میسازد. آناتومی ستون فقرات به نحو شگفت‌انگیزی خلق شده و ساختار آن به گونه‌ای است که عملکرد‌های بسیار زیادی دارد.

 تمامی اجزای ستون فقرات و مهره‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از طناب نخاعی محافظت کنند. طناب نخاعی عضو بسیار حساسی است که از میان ساختارهای پیچیده از عضلات، رباط‌ها و استخوان‌ها در کمر عبور میکند و امکان ارتباط بین مغز و سایر اجزای بدن  و انتقال پیام‌های حسی و حرکتی را ایجاد میکند. آناتومی ستون فقرات یک فرد بالغ در حالت عادی و طبیعی بنحوی بر روی لگن قرار گرفته است که کمترین میزان فشار بر روی لگن وارد شود و از طرف دیگر عضلات کمر برای صاف نگهداشتن ستون فقرات به کمترین نیروی ممکن نیاز داشته باشند.

ستون فقرات دارای سه قوس یا انحنای طبیعی است:

  • ناحیه گردنی در ستون فقرات دارای گودی یا قوس به سمت داخل است.

  • ناحیه سینه‌ای از ستون فقرات دارای برآمدگی یا قوس به سمت خارج است.

  • ناحیه کمری یا لومبار از ستون فقرات نیز دارای گودی یا انحنای داخلی است.

وجود این انحناها به ستون فقرات کمک میکند که وزن سر و بالاتنه را بخوبی تحمل کند و تعادل بدن در حالت ایستاده و نشسته را بخوبی حفظ کند. البته داشتن انحنای بیش از حد (مانند گودی زیاد کمر یا قوز کمر) موجب عدم تعادل در ستون فقرات و مشکلات دیگر میشود.

 

ستون فقرات در بدو تولد دارای ۳۳ مهره‌ی جداگانه است. اما در سن بزرگسالی ما معمولا ۲۴ مهره‌ی مجزا داریم، چرا که برخی از مهره‌های خاجی به یکدیگر جوش میخورند.

  • ۷ مهره‌ی بالایی که در واقع در گردن قرار دارد، مهره‌های گردنی هستند که با نام‌های C1 تا C7 شناخته میشود. مهره‌‌های گردنی وظیفه دارد که انجام حرکات گردنی را ممکن سازد. این مهره‌ها همچنین از طناب نخاعی، عصب‌ها و رگ‌هایی که با سایر نقاط بدن میرود، محافظت میکند.

  • ۱۲ مهره‌ی بالایی کمر که بعد از مهره‌های گردنی قرار دارد مهره‌های سینه‌ای یا توراسیک هستند که که با نام‌های T1 تا T12 شناخته میشوند.

  • ناحیه پایینی کمر یا لومبار دارای ۵ مهره است که با نام‌های L1 تا L5 شناخته میشوند. ناحیه لومبار در مقایسه با سایر نواحی در ستون فقرات بیشترین وزن را تحمل میکند و بهمین خاطر این ناحیه بیش از همه مستعد بروز آسیب و مشکل است و منشاء درد کمر میشود.

  • نواحی خاجی (ساکروم) و دنبالچه از ۹ مهره تشکیل شده‌ که همگی بهم جوش خورده‌ و تشکیل یک جسم استخوانی واحد را میدهند.

استخوان ستون فقرات

استخوان ستون فقرات