قیمت:

دستگاه تنفسی

دستگاه تنفسی

دستگاه تنفس تأمین کننده اکسیژن سلول‌های بدن و دفع دی‌اکسید کربن (گاز کربنیک) حاصل ازمتابولیسم میباشد. تمام حیوانات پرسلولی به نوعی دستگاه تنفس دارند در جاندران ساکن آب اینکار توسط آبشش و در پستانداران و پرندگانتوسط شش انجام میشود. در جانورانی مانند کرم خاکی تنفس از نوع تنفس پوستی و در حشرات از نوع تنفس نایی میباشد.

نفس کشیدن یکی از مهم‌ترین فرآیندی است که سلامتی و بقای ما به آن بستگی دارد.بدن ما برای  سالم ماندن نیاز به اکسیژن دارد وقتی اکسیژن وارد بدن میشود طی چرخه ای قرار میگیرد که  تامین کننده انرژی سلول‌ها است.

دستگاه تنفس با دستگاه گردش خون در ارتباط است. دستگاه تنفس اکسیژن را وارد بدن میکند و دستگاه گردش خون اکسیژن را به بافت‌های بدن میرساند و کربن دی اکسید موجود در بدن را جمع آوری و به سمت شش‌ها می‌آورد.

دستگاه گردش خون بوسیله انتقال خون در تمام قسمت‌های بدن عمل اکسیژن رسانی را انجام میدهد، به همان اندازه که اکسیژن برای بدن ضروری است، کربن دی اکسید برای بدن زیان بار است و باید بنحوی از بدن دفع شود. وقتی دی اکسید کربن خون زیاد میشود عملکرد پروتئین‌ها مختل خواهد شد.

دستگاه تنفسی انسان از قسمتهای زیر تشکیل شده است:شش‌ها، نای، نایژک، بینی، حلق و دهان

بطور کلی میتوان دستگاه تنفسی انسان را به دو بخش اصلی تقسیم کرد:(بخش هادی و بخش مبادله‌ای).

بخش هادی دستگاه تنفسی که وظیفه انتقال هوا به درون بدن را دارد از بینی تا نایژک انتهایی را شامل میشود.بخش هادی

وظیفه این بخش از بین بردن میکروب‌های بیماری‌زا و ذرات گرد و غبار موجود در مولکول‌های هوا است.زمانیکه هوا وارد بینی شد ناخالصی‌های هوا توسط ترشحات مخاطی گرفته و از طریق مژک‌ها که دارای حرکات ضربانی هستند باعث انتقال ناخالصی‌های به سمت حلق میشوند. این ناخالصی‌ها یا به پایین هدایت و وارد معده میشوند یا به صورت خلط از گلو خارج میشوند. شیره معده به قدری قدرتمند است که تمام ناخالصی‌ها و ترشحات را از بین میبرد.

در گلو مجرایی به نام نای وجود دارد و در بالای نای حنجره قرار دارد. دیواره غضروفی حنجره مجرای عبور هوا را باز نگه میدارد. در بالای حنجره درپوشی به نام برچاکنای (اپیگلوت) قرار دارد. وجود اپیگلوت مانع ورود غذا به مجاری تنفسی میشود.

هوا از دهان و بینی میگذرد و وارد حلق میشود. حلق مانند تونلی ماهیچه‌ای است که در انتها دو راهی حنجره و مری قرار دارند. حنجره باعث عبور هوا میشود و مری غذا را به معده انسان منتقل میکند. غذا و هوا هر دو از یک مسیر عبور میکنند ولی در پایان حلق راه غذا از راه هوا جدا میشود.

اصلیترین بخش دستگاه تنفسی نای است که در انتهای به دو شاخه تقسیم که نایژه‌ نام دارد. هرکدام از این نایژه‌ها به یک شش وارد میشود و در شش‌ها به شاخه‌های کوچکتری تقسیم که این شاخه‌های کوچک غضروف کمتری دارند . انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد نایژک نام دارد .دستگاه تنفسی

نایژک‌ها بدلیل نداشتن غضروف براحتی تنگ و گشاد میشوند و مقدار هوای ورودی و خروجی را تنظیم میکنند.

 

بخش مبادله‌ای دستگاه تنفسی

در انتهای نایژک اجزای کوچکی به نام حبابک‌ها دستگاه تنفسیهستند . نایژکی که روی آن حبابک وجود دارد نایژک مبادله‌ای است که شبیه خوشه‌های انگور میباشد،

 

دستگاه تنفسیدستگاه تنفسی

به حبابک‌ها در نایژک انتهایی کیسه حبابکی گفته میشود.

داخل کیسه‌ها لایه نازکی از آب وجود دارد زمانیکه هوا وارد کیسه‌های حبابکی میشود ماده‌ای بنام سورفاکتانت ترشح میشود که نیروی کشش سطحی آب را کاهش داده و مقاومت در برابر انبساط را از بین میبرد. با ترشح سورفاکتانت انبساط کیسه‌ها راحت‌تر انجام میشود.

دستگاه تنفسی

دستگاه تنفسی

مولاژ دستگاه تنفس تولیدی شرکت شمایی از این پروسه میباشد.