قیمت:
دسته ها:

شیکرهای آزمایشگاهی

شيكرآزمايشگاهی

شیکرهای آزمایشگاهی برای مخلوط کردن و همزدن محلولهاي مختلف استفاده میشود و در واقع شیکر آزمایشگاهی یک سرعت دهنده میباشد.

شيكرهای آزمايشگاهی را میتوان در داخل دستگاههاي مختلف از جمله انکوباتور ، بن ماري ، یخچال آزمایشگاهی و هود آزمایشگاهی استفاده کرد.

شیکرهای آزمایشگاهی دارای انواع متنوع و مختلفی از نظر ابعاد و کارکرد میباشد که بسته به نیاز یک آزمایشگاهی نوع خاصي را انتخاب ميكنند.

انواع شيكرآزمايشگاهی:

  1. شيكر اوربیتالي

  2. شیکر رفت و برگشتی

  3. شيكر گيربكسي

  4. شیکر الاکلنگی

  5. شیکر لرزشی

  6. شیکر روتاتور یا شیکر لوله

چگونگي حرکت صفحه در شيكر  و توان يا قدرت حركت و قابليت دستگاه و سرعت حرکت صفحه شيكرها را از هم متمايز ميكند

صفحه شیکر معمولا  در ابعاد مختلف و برای استفاده ظروف مختلف آزمایشگاهی طراحی میشوند.

دستگاهها داراي يكسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش ميباشند

شيكرآزمايشگاهی

شيكر آزمايشگاهی