قیمت:

شیکرهای آزمایشگاهی

شیکرآزمایشگاهی

شیکرهای آزمایشگاهی برای مخلوط کردن و همزدن محلولهای مختلف استفاده میشود و در واقع شیکر آزمایشگاهی یک سرعت دهنده میباشد.

شیکرهای آزمایشگاهی را میتوان در داخل دستگاههای مختلف از جمله انکوباتور ، بن ماری ، یخچال آزمایشگاهی و هود آزمایشگاهی استفاده کرد.

شیکرهای آزمایشگاهی دارای انواع متنوع و مختلفی از نظر ابعاد و کارکرد میباشد که بسته به نیاز یک آزمایشگاهی نوع خاصی را انتخاب میکنند.

انواع شیکرآزمایشگاهی:

  1. شیکر اوربیتالی

  2. شیکر رفت و برگشتی

  3. شیکر گیربکسی

  4. شیکر الاکلنگی

  5. شیکر لرزشی

  6. شیکر روتاتور یا شیکر لوله

چگونگی حرکت صفحه در شیکر  و توان یا قدرت حرکت و قابلیت دستگاه و سرعت حرکت صفحه شیکرها را از هم متمایز میکند

صفحه شیکر معمولا  در ابعاد مختلف و برای استفاده ظروف مختلف آزمایشگاهی طراحی میشوند.

دستگاهها دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشند

شیکرآزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی