قیمت:

شیکر الک دیجیتال مدل TAT-Sh

شیکر الک

آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ آزمایشگاهی ، ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه داﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻻزم ﺑـﺮای ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎی ﺣـﺎوی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. که اینکار توسط دستگاه شیکر الک خاک انجام میگردد.

شیکر الک آرد دستگاهی است برای دانه بندی آرد با الک های استاندارد مورد استفاده میگردد

 

مشخصات فنی دستگاه شیکر الک خاک :

توان دستگاه ۳۰۰W و ۱۰A

بدنه ورق فولادی با رنگ استاتیک

لرزش دستگاه معادل ۳۰۰۰RPM دامنه لرزش ۹۹% ~۱ قابل تنظیم میباشد

دستگاه دیجیتال با قابلیت نمایش زمان و سرعت

قابلیت نصب ۸ عدد الک با زیرالک و روی الک

وزن دستگاه ۲۵Kg

 

مشخصات دستگاه شیکر الک آرد :

  1. سرعت چرخش دستگاه ثابت  ۲۰۰RPM

  2. حرکت چرخش دستگاه دورانی با قطر ۴۰ میلی متر

  3. توان دستگاه ۱۲۰W و دارای تایمر ۱تا ۹۹ دقیقه

  4. بدنه ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک

  5. قاب الک ها چوبی طبق استاندارد و توری الکها استنلیس استیل

  6. سیستم دستگاه دیجیتال و میکروپروسسوری

  7. الکهای شیکر استاندارد و با مش های ۱۰۶ و ۱۲۵ و ۱۳۰ و ۴۷۵  و قاب الک و زیر الک قابل ارائه میباشد

شیکر الک دیجیتال دستگاهی است برای دانه بندی با الک های استاندارد مورد استفاده میگردد

دستگاه دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشد.

شیکر الک

شیکر الک