قیمت:
دسته ها:

مفصل زانوی انسان :

مفصل زانو

زانو بزرگ‌ترین مفصل بدن انسان است که ران انسان را به ساق پا متصل میکند .

ساختمان زانو تا حدی ناپایدار است. با این وجود باید کل وزن بدن را هنگام ایستادن تحمل کند و هنگام راه‌ رفتن یا دویدن حتی وزن بیشتری به آن تحمیل میشود،

بنابراین مشکلات زانو از جمله بیماریهای شایع در اکثر سنین است.

 

مفصل زانو

مجموعه  که در جلوی زانو قرار دارد شامل استخوان کشکک ، زردپی کشککی ، زردپی چهارسر ، ماهیچه های چهار سر ران است .

مفصل زانو و اجزای تشکیل دهنده آن :

مفصل زانو

استخوانها :
– مفصل زانو از سه استخوان تشکیل شده است .
– بالا استخوان ران و پائین استخوان درشت نی و جلو استخوان کشکک که در تشکیل مفصل زانو شرکت میکنند.
– استخوان نازک نی در تشکیل مفصل زانو شرکت ندارد اما درست در کنار بخش خارجی مفصل زانو قرار دارد.

رباطها :
رباط ها باندهای فیبری هستند که دو استخوان را بهم ارتباط و متصل میکنند.
– زانو  از چهار رباط مهم تشکیل شده که این چهار رباط استخوان ران را به استخوان درشت نی محکم متصل میکند و پایداری استاتیک مفصل زانو را تامین میکند.
– رباطهای صلیبی قدامی و خلفی سبب پایداری مفصل زانو در حرکات به سمت جلو و عقب و ضربات در جهات مختلف و نیز پایداری مفصل زانو در برابر حرکات چرخشی اعمال شده به زانو را دارد.
– رباطهای جانبی داخلی و خارجی که در طرفین زانو قرار دارند هم سبب پایداری مفصل زانو در برابر اعمال نیرو به سمت خارج و داخل زانو میشوند.
تاندونها:تاندونها عضلات را به استخوان اتصال میدهند.
تاندون عضله چهار سر رانی ( جلوی ران )  در پائین در جلوی مفصل زانو به استخوان کشکک اتصال مییابد و ادامه آن در پائین کشکک به استخوان درشت نی اتصال مییابد. عمل عضله چهار سر رانی باز کردن زانو میباشد.

غضروفها:
– به ساختمانهای غضروفی زانو منیسک میگویند که در بین دو استخوان درشت نی و ران قرار دارد و سبب افزایش سطح تماس در استخوان فوق و افزایش پایداری مفصل زانو میشود.

بورسها :
– بورس یک کیسه کوچک حاوی مایع است که سبب تسهیل حرکات مفصلی میشوند.
– زانو سه بورس دارد که عبارتند از : بورس کشکک ( جلوی کشکک و زیر پوست ) و بورس زیر کشکک و بورس غازی (Anserine) که در سمت داخل زانو حدود ۲ اینچ زیر مفصل زانو قرار دارد.

توجه:همواره باید توجه داشت که دردی که در زانو احساس میشود میتواند ناشی از درد واقعی زانو باشد یا یک درد ارجاعی از ناحیه کمر ران و یا مچ پا باشد.

 مفصل زانو

مفصل زانو