قیمت:
دسته ها:

PHمتر پرتابل مدل TAT-PP775

PHمتر پرتابل

دستگاه  PH متر برای اندازه گیری PH محلولهای مختلف آزمایشگاهی  ( اسیدی و یا قلیایی ) مورد استفاده قرار ميگيرد كه اين كميت با استفاده از معرف هاي رنگي اسيد و باز (بصورت كاغذ يا محلول بصورت تغيير رنگ ) و بروش الكترونيكي ميتواند انجام گيرد. اندازه گيري PH بروش الكترونيكي و به كمك يك الكترود انجام ميگيرد.

مشخصات فني دستگاه : 

سنجش  PH از  0.00-14.00 با دقت 0.01±

نمايشگر ديجيتال 3.5 رقمي

توانايي اتصال به انواع الکترودهاي مرکب

1 – مشخصات كلي PHمتر پرتابل:

1-1: اندازه گيري   PH 0.00-14.00 با دقت 0.01±
2-1: نمايشگر ديجيتال 3.5 رقمي از نوع LCD
3-1 :تنظيم دستي دما از  0-100ºC با دقت 0.1 وپايداري±3.5
4-1: قابل اتصال به انواع الكترودهاي دوگانه (combine)
5-1: تامين انرژي توسط باتري 9V با توان  27W
6-1: وزن بدون وسايل جانبي 250gr  ،ابعاد 2.5×8×16 سانتيمتر
7-1: گستره رطوبت محيط  20-80%
8-1: گستره دماي محيط 10-40ºC
9-1: تنظيم شيب (SLOP) در گستره 85-105% با صحت 2±

PHمتر پرتابل

phمتر آزمايشگاهي