نوشته هایی با برچسب انواع هود

هود لامینار کلاس II (هود میکروبی)

هود لامینار کلاس II (هود میکروبی)

هود لامینار کلاس II (هود میکروبی) هود میکروبی در آزمایشگاههای مختلف با توجه به نياز استفاده  ميتوان هود میکروبی هود بدین صورت تعريف كرد: هودهای میکروبیولوژی جهت ایجاد فضای تمیز برای انجام  فعالیتهای آزمایشگاههای اعم از صنایع غذایی و میکروبی استفاده ميگردد هود لامينار هوا را از فيلترهای عبور داده و

ادامه مطلب