نوشته هایی با برچسب قيمت فور

آون (فور) آزمایشگاهی

آون (فور) آزمایشگاهی

آون يا فور  آزمايشگاهی فور آزمايشگاه فور آزمايشگاه یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاهها بمنظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی استفاده می‌شود. بمنظور انجام فعالیت‌های مختلف ، انواع گوناگونی از این وسیله را طراحی شده كه در برخی از آنها ، انتقال گرما بطور خود به خود و

ادامه مطلب