نوشته هایی با برچسب هضم وتقطير

دستگاه تقطیر آزمایشگاهی

دستگاه تقطیر آزمایشگاهی

تقطير آزمايشگاهی  تقطير آزمايشگاهی تقطير آزمايشگاهی اين روش به دو صورت انجام ميگيرد تقطیر تحت خلاء که در زبان انگلیسی (Vacuum distillation) نامیده میشود یکی از روشهای نوین در آزمایشگاههاي مختلف است که برای تقطیر محلولها با قرار دادن تحت خلاء و  دما  تبخیر مواد پائینتر بدست می آید شرکت با توجه

ادامه مطلب