لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی
آموزش در طيف آزما طب

 

اساتید و پژوهشگران و محققين مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی همواره از كمبود تجهيزات آزمايشگاهي گله مند هستند ولیکن مشكلات راه اندازی و نگهداری و استفاده بهينه از تجهيزات موجود در آزمایشگاهها به مراتب بيشتر مشاهده میشود.

 نيروی انسانی شايد یکی از مهمترين عامل برای بهره گيری بهينه از تجهيزات آزمايشگاهی باشند ، که  متأسفانه این امر مورد بی تـوجهی قـرار میگیرد.

آمـوزش يـك نيـروی كارآزموده و حرفه ای برای كار با يك دستگاه ، نيازمند هر مرکز آموزشی و پژوهشی میباشد که به سالها زمان ، تجربه و سرمايه گذاری نیاز دارد.

ضعف آموزش و انگيـزش باعث شده است كه نيروی انساني به يكی از ضعفهای اصلی آزمايشگاههای كشور تبديل شود.

ضعف پشتيبانی مالی برای تعمير و نگهداری دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی يكـی ديگـر از مـشكلات آزمايـشگاه هاسـت.

مراکز پژوهشی معمولا همه تلاش خود را صرف خرید دستگاههای در حد امکان پیشرفته میکنند ولی در مرحله فعالیت دستگاه، بودجه ای رابرای تعمیر و نگهداری و به اصطلاح “سرپانگهداشتن” دستگاه تامین نمیکنند.

شرکت طیف آزما طب بنا به رسالت خود تلاش كرد تا حفره های موجود در زمينه زير ساخت آزمايشگاهی را تا حد امكان پر كند. با توجه به مشكلاتی كه برخی از آنها بيان شد ، برنامه های مختلفی برای تقويـت آزمايـشگاههـا طراحی و بتدريج اجرا خواهد شد.

 

شرکت طیف آزما طب همکاری خود را در تجهيز آزمايشگاه و نصب و راه اندازی دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی و همفکری در اجرای پروژه های تحقیقاتی و روش کار با لوازم  را اعلام میدارد

 

  • هدف : طراحی برنامه جهت کنترل و نگهداری تجهیزات در آزمایشگاه
  • دامنه کاربرد:کلیه کارکنان مشغول به کار در آزمایشگاه ملزم به مطالعه این سند و رعایت آن هستند.

با توجه به نوع تجهیز ، نحوه کنترل و نگهداری هر دستگاه دستورالعمل های مربوطه  گزارش داده میشود .  مسئول هر دستگاه موظف  است تا با مسئولیت خود رعایت کلیه موارد را داشته باشد .

دستورالعمل کار با دستگاهها و آموزش :

1) دستورالعمل کنترل و نگهداری انکوباتور

2) دستورالعمل کنترل و نگهداری فور (آون)

3) دستورالعمل کنترل و نگهداری آب مقطر گيري ديونيزه

4) دستورالعمل کنترل و نگهداری pHمتر

5) دستورالعمل کنترل و نگهداری بن ماری

6) دستورالعمل کنترل و نگهداری ترازو

7) دستورالعمل کنترل و نگهداری محفظه های سرد

8) دستورالعمل کنترل و نگهداری سانتریفوژ

9) دستورالعمل کنترل و نگهداری پمپ خلاء

10) دستورالعمل کنترل و نگهداری بن ماری 

11) دستورالعمل کنترل و نگهداری میکروسکوپ

12) دستورالعمل کنترل و نگهداری شیکر

13) دستورالعمل کنترل و نگهداری هات پلیت

14) دستورالعمل کنترل و نگهداری ژرمیناتور

15) دستورالعمل کنترل و نگهداری هود شیمیایی و لامینار

16) دستورالعمل کنترل و نگهداری کوره الکتریکی

17) دستورالعمل کنترل و نگهداری هیتر منتل (شوف بالن)

 

تمامي دستگاهها دارای يكسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 24 ساعته ميباشند.

 

شركت قادر به طراحي و ساخت دستگاههای اختصاصی نيز ميباشد.