روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر آزمایشگاهی)

هضم و تقطیر آزمایشگاهی

روتاری اواپراتور آزمایشگاهی

تقطیر در خلاء یا  Vacuum distillation یکی از روش‌های آزمایشگاهی برای تقطیر و جداسازی محلول‌های مایع است.در این روش با قرار دادن محلول تحت خلاء دمای تبخیر مواد پایین‌تر می‌آید، در نتیجه میتوان مواد را با صرف انرژی گرمایی کمتر از یکدیگر جدا ساخت.دستگاه روتاری براحتی برای جداسازی حلال های با نقطه جوش پایین مانند هگزان یا اتیل استات از ترکیباتی که در دما و فشار اتاق بحالت جامد هستند، بکار میرود. کاربرد دیگر آن جداسازی و حذف حلال از نمونه هایی است که شامل ترکیبات مایع هستند، اما در این حالت تفاوت اندک و کافی بین نقطه جوش مواد و حلال مایع هم باید وجود داشته باشد.

روتاری اواپراتور آزمایشگاهی
تولید کننده روتاری اواپراتور آزمایشگاهی ایرانی در شرکت طیف آزما طب در دو طرح IKA و طرح هایدولف

نمایش دادن همه 5 نتیجه