PH متر (پي اچ متر) آزمایشگاهی

PH متر آزمایشگاه (پي اچ متر) 

PH متر آزمایشگاهی

دستگاه pH متر، در واقع یک وسيله اندازه گيرى جهت تشخیص اسیدی یا قلیایی بودن ماده و یافتن میزانpH  آن می باشد.  لغت pH متشکل شده است از حرف “p” که نماد ریاضی برای لگاریتم منفی  و“H” که نماد شیمیایی برای هیدروژن می باشند و به عبارتی برابر با لگاریتم منفی غلظت یون های هیدروژن و یا به عبارت دیگر برابر با لگاریتم منفی فعالیت یون های هیدرونیوم موجود در آن می باشد.میزان این پارامتر را می توان وابسته به درجه ی اسیدی یا قلیایی محلول و همچنین فعالیت یون هیدروژن دانست. میزان pH یک جسم مستقیماٌ وابسته به نسبت غلظت یون هیدروژن [H+] به یون هیدروکسیل [OH] است .

توليد كننده PH متر آزمایشگاه | توليد PH آزمایشگاه | انواع PH | ليست قيمت PH | انواع دستگاه | ليست قيمت دستگاه | لوازم  آزمایشگاهی | توليدكننده PH متر روميزی| انواغ پي اچ متر | ليست قيمت پي اچ متر | توليد كننده | توليدكننده پي اچ متر | توليد پي اچ متر | پي اچ متر روميزي|دستگاه PH متر آزمایشگاه (پي اچ متر) برای اندازه گیری PH محلولهای مختلف آزمایشگاهی (اسیدی و یا قلیایی) و همچنین سنجش اختلاف پتانسییل الکتریکی نسبی آنها و اندازه گیری درجه حرارت بکار میرود. دقت دستگاه PHمتر در حالت PH : 0.01± و در حالت mv : ±1 رنج اندازه گیری PH 0-14 و -1999+1999 میلی ولت و دمای -20-80ºC دارای نشان دهنده دیجیتالی بصورت LCD با 3.5 دیجیت میباشد |

 

Phمتر رومیزی و پرتابل
تولید کننده Phمتر رومیزی و پرتابل

نمایش دادن همه 4 نتیجه