یخچال وفریزر آزمایشگاهی

یخچال فریزر از مهمترین تجهیزات آزمایشگاه و اصلیترین دستگاه های برودتی و سرمایشی در آزمایشگاه میباشند که معمولا...