آبمقطرگيری آزمايشگاهی

آبمقطرگیری آزمایشگاهی

دستگاه آبمقطرگیری ( Laboratory water distillare ) از تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای صنایع غذایی، شیمی، نفت و گاز و غیره جهت شستشو ،استریلیزاسیون و انجام واکنش های شیمیایی میباشد.

دستگاه آبمقطرگیری برای گرفتن آبمقطر از آب شهر طراحی و ساخته شده است بگونه ای که آب شرب را طی مراحل تبخیر و سرد کردن با عبور از کندانسور های استیل یا شیشه ای به آب خالص یا آبمقطر تبدیل میکند.

خلوص آبمقطر بدست آمده بسته به نوع دستگاه آبمقطرگیری (یکبار تقطیر و دوبار تقطیر ) مورد استفاده متغیر میباشد.


آبمقطرگیری یکبار تقطیر آب در یک مرحله خالص سازی و میزان Electrical Conductivity) EC ) آبمقطر آن به ۲.۶µs/cm میرسد


آبمقطرگیری دوبار تقطیر آب را در دومرحله خالص سازی کرده و میزان (Electrical Conductivity) EC آبمقطر آن به ۱٫۳µs/cm میرسد

برای نگهداری آبمقطر ظروفی لازم است که بطور کامل قطع ارتباط سطح آبمقطر با هوای محیط را داشته باشد .

تا امکان جذب NH3 , CO2 هوا را نداشته ، در صورت جذب Electrical Conductivity) EC) آن به ۱۰-۵ خواهد رسید.

میزان تولید آبمقطر بستگی به ظرفیت تولید دستگاه میباشد که در ظرفیتهای ۲,۴,۸,۱۲Lit/h طرح GFL قابل ارائه میباشد


دستگاههای تولیدی شرکت طیف آزما طب دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشند

آبمقطرگیری آزمایشگاهی
آبمقطرگیری دوبار تقطیر