شيكر آزمايشگاهي

شیکر آزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی

 یکی از دستگاههای پرکاربرد در تمامی آزمایشگاههای تشخیصی ، اندازه گیری ، کنترل کمی و کیفی و تحقیقاتی میباشد و این بدلیل اهمیت بسیار زیاد همزدن و ترکیب و مخلوط کردن در انواع آزمایشات است.

از شیکرها میتوان در یک محفظه که نیاز به انکوباسیون یا سرد کردن و یا دمای خاصی باشند نیز استفاده کرد(بطور مثال در دستگاه انکوباتور ، یخچال و بن ماری های آزمایشگاهی و هود آزمایشگاهی)

شیکرها دارای انواع متنوع و مختلفی از نظر ابعاد و کارکرد میباشد که بسته به نیاز یک آزمایشگاهی نوعی خاص تشخیص داده میشود

انواع شیکر آزمایشگاهی

  1. شیکر اوربیتالی

  2. شیکر رفت و برگشتی

  3. شیکر الاکلنگی

  4. شیکر گردابی

  5. شیکر لرزشی

  6. شیکر روتاتور یا شیکر لوله

  7. شیکر میکروپلیت

 Ø     شیکر اوربیتالی آزمایشگاهی

این دستگاه با حرکت دایره شکل سبب مخلوط شدن یکنواخت مایعات میشود .

 دستگاه دارای بازوهایی بمنظور نگهداشتن ظروف مختلف آزمایشگاهی از جمله فلاسک ها ، لوله های آزمایش و میکروپلیت ها میباشد .

شیکرهای اوربیتالی معمولا بصورت آنالوگ یا دیجیتالی میباشند که قابلیت تنظیم سرعت همزدن و زمان را دارند .

گزینه های مهم جهت نتخاب این دستگاه : سرعت ، دامنه فعالیت ، اندازه ی صفحه ، و انواع  و تعداد ظروفی که میتوانند جا شوند را نام برد .

 Ø     شیکر آزمایشگاهی رفت وبرگشتی

دستگاه برای کاربردهایی نظیر کشت سلولی ، مطالعات حلالیت و استخراج های سلولی استفاده میشود .

این دستگاه که به نام شیکر آزمایشگاهی متقابل یا غلتان نامیده میشود ، دارای صفحه ای است که از یک سمت به سمت دیگر برای همزدن مواد در ظروف آزمایشگاهی جابجا میشود  بطور کلی طول ضربه ی ۲۰mm یا بیشتر باعث مخلوط کردن کاملتر حجم های بزرگ میشود . اندازه ی صفحه و میزان بارگذاری نیز در هر شیکر با شیکر دیگر فرق دارد . اکثر شیکرها بمنظور تنظیم سرعت همزدن و زمان آن کلیدهای کنترلی دارند و تعدادی نیز دارای یک صفحه ی نمایش دیجیتال بمنظور بررسی عمل در حال انجام می باشند .

 Ø    شیکر میکروپلیت آزمایشگاهی

این نوع شیکر برای مخلوط کردن میکروپلیت و میکروتیوب برای آزمایشات مختلفی به کار میرود .مدل های شیکر میکروپلیت از نظر ظرفیت و تعداد رک های میکروپلیت و میکروتیوب متفاوت میباشد

گزینه مهم در انتخاب دستگاه شامل محدوده ی سرعت ( RPM ) ، قابلیت برنامه ریزی ، صفحه ی نمایش ، تایمر و ضمانت سازنده میباشد .

 Ø    شیکر روتاتور آزمایشگاهی یا شیکر لوله

شیکر لوله موجب چرخیدن و مخلوط شدن محتویات لوله بصورت همزمان میشود . امکانات شیکر روتاتور شامل چرخش مداوم ، تنظیم زاویه ، جا بجایی در یک زاویه و ویژگی نوسانی هستند که در زیست مولکولی ، بیوشیمی ، هیستوشیمی و پزشکی استفاده می شوند

 Ø    شیکر الاکلنگی

شیکر آزمایشگاهی الاکلنگی صفحه دستگاه به سمت بالا و پایین جابجا میشود تا مایعات درون ظروف آزمایشگاهی به شکل همسانی مخلوط شوند . صفحه دستگاه شیکر الاکلنگی معمولا دارای سطحی با لبه های بالا بطوریکه از لیز خوردن لوازم و ظروف آزمایشگاهی از روی شیکر آزمایشگاهی جلوگیری می کند .

در این دستگاه اندازه صفحه و ظرفیت بارگذاری بایستی در نظر گرفته شود .

 Ø    شیکر الک آزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی یا دستگاه لرزاننده دستگاهی است جهت لرزش مداوم و یا  دانه بندی مواد مختلف استفاده میشود

شیکر آزمایشگاهی
شیکر آزمایشگاهی