هود لامینار و شیمی

هود لامینار کلاس II (هود میکروبی)

هود لامینار کلاس II (هود میکروبی)

هود میکروبی

در آزمایشگاههای مختلف با توجه به نياز استفاده  ميتوان هود میکروبی هود بدین صورت تعريف كرد:

هودهای میکروبیولوژی جهت ایجاد فضای تمیز برای انجام  فعالیتهای آزمایشگاههای اعم از صنایع غذایی و میکروبی استفاده ميگردد

هود لامينار هوا را از فيلترهای عبور داده و از عبور ذرات و آلودگی ها جلوگيری میکند و بدين منظور هواي پاك و تميز را به گردش در میآورد.

نكته مهم در انتخاب دستگاه بررسی كنيم كه كدام جريان هوا ( عمودی يا افقی) براي كاركرد مناسبتر ميباشد؟

جريان هوا در هودهاي مختلف بگونه اي است كه در جريان عمودي هوا از بالا به پايين حركت كرده و كليه ي آلاينده های موجود در فضا را به سمت پايين هدايت ميكند.ا ما در جريان افقی جريان هوا از پشت دستگاه به سمت جلوی آن در جريان خواهد بود.

هود لامینار در سایزها و مشخصات متفاوت بنابه درخواست شما قابل اجرا میباشد

هود لامینار كلاس I با فیلتر هپا در سایزهای مختلف– دیجیتال – برقی

هود لامینار كلاس I با فیلتر اولپا در سایزهای مختلف– دیجیتال – برقی

هود لامینار كلاس II با فیلتر هپا در سایزهای مختلف– دیجیتال – برقی

هود لامینار كلاس II با فیلتر هپا در سایزهای مختلف – تاچ- برقی 

هود لامینار كلاس II با فیلتر اولپا در سایزهای مختلف – دیجیتال – برقی 

هود لامینار كلاس II با فیلتر اولپا در سایزهای مختلف – تاچ- برقی 

هود لامینار با فشار POSITIVE در سایزهای مختلف – دیجیتال – برقی

هود لامينار كلاس II  افقی  برای کشت

هود میکروبی
هود آزمايشگاهي (بيوشيمي و لامينافلو )