آبمقطرگیری

دستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیریدستگاه آبمقطرگیری

دستگاه آبمقطرگیری آزمایشگاهی دارای کندانسور استیل با عمری طولانی ، سیستمی ساده و کم حجم ، جهت تهیه آبمقطر کاملا خالص و عاری از هرگونه باکتری و املاح در سایزهای ۲ و۴ و۸ و۱۲ لیتر در ساعت طراحی گردیده است