pHمتر

pHمتر آزمایشگاهی

 اندازه گیری میزان اسیدی بودن مایعات در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع غذایی ، دارویی ، صنایع کشاورزی و دامپروری ، تصفیه خانه ها ، آزمایشگاههای صنعتی و پزشکی و در سایر صنایع از مسایل مهم بوده که اندازه گیری میزان اسیدی محلولها توسط دستگاه PHمتر انجام میگیرد.

PH از لغت فرانسوی Hydrogene گرفته شده، اصطلاح ph که مخفف دو کلمه Hydrogene و power است بیانگر قدرت یونی هیدروژن در آب میباشد به عبارت دیگر نسبت مولکولهای یونیزه شده به غیر یونیزه شده در محیط های آبی را pH  میگویند.

روش های مختلف سنجش PH
دو روش کلی برای سنجش میزان PH در آبها وجود دارد که شامل دو روش زیر است.

 ۱) استفاده از PH متر الکتریکی (PH متر آزمایشگاهی)

۲) تعیین PH به روش رنگ سنجی ( کاغذ PH متر )

pH متر آزمایشگاهی :

اکثر اندازه گیریهای PH در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه PHمتر که بوسیله یک مدار الکتریکی کار میکند انجام میشود .این مدار از یک الکترود شیشه ای و یک الکترود مرجع خارجی و یک ولتمتر که پتانسیل الکتریکی را در مدار ثبت میکند، تشکیل شده است.  الکترود شیشه ای از یک سیم حامل جریان تشکیل شده است که در داخل یک محلول که PH مشخص دارد فرو برده شود.

قبل از استفاده از دستگاه PH متر باید دستگاه کالیبره شود.محلولهای بافری با PH های معلوم برای چنین کاری مناسب هستند.

 PHمتری به روش رنگ سنجی:

این روش شیمیایی که برای تعیین PH استفاده میشود، افزودن یک قطره از یک اندیکاتور اسید باز به نمونه است. کاغذهای PH اندیکاتور مناسب برای اینکارهستند.

 انواع pHمتر آزمایشگاهی :

 pH مترها را میتوان به سه گروه تقسیم‌بندی کرد.

  • گروه اول : pH متر قلمی

 pHمترهای ارزان، سبک و کوچک هستند ولی دقت کمتری نسبت به نوع پرتابل و رومیزی دارند

  • گروه دوم : pH متر پرتابل

pHمترها نسبت به نوع قلمی کارایی بیشتری دارند.

  • گروه سوم : pH متر رومیزی

pHمترهای رومیزی دارای دقت بسیار بالاتری بوده و برخی از آنها قابلیت سنجش پارامترهای متعددی علاوه بر pH را نیز دارند. این نوع برخلاف موارد قبل قابلیت حمل‌ونقل را ندارد و باید در جای ثابتی قرار بگیرند.

شرکت طیف آزما طب انواع مختلفی از pH مترها را در اختیار دارد. این دستگاهها بصورت قلمی و پرتابل و رومیزی میباشند 

pHمتر
PH متر آزمایشگاهی