آبمقطرگيری آزمايشگاهی

آبمقطرگيری آزمايشگاه

آب دارای املاح و یون هایی است که بطور طبیعی در آن یافت میشود که با سختی موقت و دایم شناخته شده است

آبمقطر طی پروسه تقطیر توسط دستگاه آبمقطرگیری از آب شهر بدست می آید .

دستگاه آبمقطرگيری دارای مخرن آب ورودی که با استفاده از انرژی الکتریکی مخازن گرم  و آب را به دمای جوش میرسانند ،بخار آب پس از وارد شدن به کندانسور سرد و بصورت آبمقطر از دستگاه خارج میشود.

آبمقطرگیری یکبار تقطیر در یک مرحله قادر به خالص سازی آب ورودی از املاح موجود در آب میباشد و میزان  EC  آبمقطر آن به ۲.۶µs/cm میرسد

آبمقطرگیری دوبار تقطیر در دو مرحله قادر به خالص سازی آب ورودی و خالص سازی از املاح موجود در آب  میباشد و میزان EC آبمقطر آن به ۱٫۳µs/cm میرسد

میزان تولید آبمقطر بستگی به ظرفیت دستگاه در ظرفیتهای ۲,۴,۸,۱۲Lit/h طرح GFL قابل ارائه میباشد

میزان خلوص آبمقطرگيری آزمايشگاه بستگی به نوع دستگاه که یکبار یا دوبار تقطیر باشد است.

دستگاههای شرکت طیف آزما طب دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشند

آبمقطرگيری آزمایشگاهی
آبمقطرگيری دوبار تقطير

نمایش 1–1 از 10 نتیجه