لوازم آموزشی

توليد لوازم آموزشی (فيزيك ، شيمي ، زيست شناسي، زمينشناسی)

توليد لوازم آموزشی | لوازم آموزشی |فيزيك | شيمي |زيست شناسي|زمينشناسی|

  • تجهیزوراه اندازی آزمایشگاههای آموزشی(فیزیک،شیمـی،زیست شناسی،زمیـن شناسی،لابراتوارزبان و…)

  • وسایل مربوط به صنایع شیمیایی (دروس فرآیند –عملیات – شناخت صنایع و……….)

  • مجمــوعــه دستگاههـــای اندازه گیـــری و آموزشـــی الکترونیـــک (اسیلوسکـــوپ و مولتـــی متر و ……)

  • وسایل آموزش جمعی(ویدئوپروژکتور،مالتی مدیا، كيت )Inphopenجايگزين برد هوشمند)،اسلاید،اپک، اورهدو……)

  • مدلهــای آناتومـــی(مولاژهاي آموزشي) داخلـــی و خارجـــی

  • اسکلتهـــای طبیعـــی حیوانــات ونمونــه های آلیــزارین شده

  • لامهــای میکروسکپـــی و حشــرات اتاله شده و تاکسیــدرمـــی (پرنــدگان و خزنــدگان و پستانداران)

  • موادشیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه آموزشي

  • شیشـــه آلات آزمایشــگاهی ( ایرانی و خارجی )

نمایش دادن همه 5 نتیجه