مانكن آموزشی (مولاژ آموزشی)

مانكن آموزشی
مانكن آموزشی
مانكن آموزشی | مولاژ آموزشی | مانكن CPR | مانكن زايمان | مولاژ تنفس | توليد كننده مولاژ | مولاژ ايراني | انواع مولاژ | تنوع در مولاژ | قيمت مولاژ | ليست قيمت مانكن | مولاژ گوارش | مولاژ دندان | مولاژ حنجره | مولاژ اندام تناسلي | مولاژ نيم تنه |
در زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage)و یا تندیس های کالبد شناسی(anatomical model) و يا مانكن هاي آموزش میگویند .
مانكن آموزشی اهمیت فراوانی در آموزش دروس پزشکی دارند .مولاژها يا مانكن آموزشی داراي تنوع زيادي ميباشند.

 بعضی از این مانكنها آسیب های وارده به تن انسان را نمونه سازی میکنند،
مانند: مولاژهایی که زخم و جراحت ، خونریزی ، استفراغ ، شکستگی باز را نشان میدهند .

بعضی از مانكنها حالت کالبد شناسی بدن کامل یک شخص سالم را نمایش میدهد
مانند مولاژهای مربوط به سر ، تنه ، قفسه سینه ، لگن ، اندام .

بعضی از مولاژهای کالبد شناسی قسمتهایی از بدن انسان را نشان میدهند

مانند مولاژهای مربوط به دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دیگر اجزاي بدن .
دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی ، پرستاری ،مامایی و رشته های پیراپزشکی و مهندسی پزشکی از مولاژ های کالبدشناسی جهت تفهيم آسان استفاده میكنند .

مولاژهایی هم وجود دارد که مربوط به ساختمان بدن جانوران و گیاهان است . به مولاژهای کالبد شناسی مدل های آناتومیک هم میگویند.

مولاژهاي آموزشي(مانكن)

نمایش 1–12 از 16 نتیجه