کلنی كانتر ديجيتال

کلنی كانتر ديجيتال

کلنی كانت ديجيتال

کلنی كانتر ديجيتال | توليد کلنی كانتر | انواع کلنی كانتر | کلنی كانتر | توليدColony counter | قيمت کلنی كانتر | انواع کلنی كانت | قيمت کلنی كانتر | كاربردكلني كانتر | روش كار كلني كانت | كاركرد كلني كانتر | چرا كلني كانتر | كلنی كانت چيست | كلني كانتري | باكتري شمار| دستگاه آزمايشگاهي | لوازم آزمايشگاهي |

کلنی كانت ديجيتال

کلنی كانتر ديجيتال| توليدColony counter | انواع کلنی كانتر | قيمت کلنی كانتر | کلنی كانتر| انواع کلنی كانت| کلنی كانتر | قيمت کلنی كانتر | كاربردكلني كانتر | روش كار كلني كانت | كلني كانت ديجيتال | كاربرد كلني كانتر | كاركرد كلني كانتر | چرا كلني كانتر | كلني كانتر ديجيتال | كلني كانت چيست | كلني كانتري | باكتري شمار| دستگاه آزمايشگاهي | لوازم آزمايشگاهي | قيمت كلني كانت |

کلنی كانتر ديجيتال

کلنی كانتر ديجيتال به انگلیسی Colony counter دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها و يا میکروارگانیسم‌های  موجود در محیط کشت آگار ميباشد و تفکیک کلنی ها از نظر رنگ و شکل ظاهری و یا در صورت تزریق بعضی از نمونه های واکسن روی جوجه 12 روزه کلنی های روی پرده جنین جوجه را نیز شمارش کرد.

دستگاه  کلنی كانتر بصورت ديجيتال همراه با بوق مخصوص با يك قلم حساس و مجهز به صفحه مدور روشن شونده به قطر 10 سانتیمتر با تقسیمات مورد نظر ميباشد.

توجه و احتیاط:

شمارش کلنی حتما زیر هود لامینار میبایستی انجام شود

پس از اتمام کار  نوک قلم راحتما بامحلول ضدعفونی کننده قوی گندزدایی کنید

مشخصات فنی دستگاه کلنی كانتر ديجيتال :

ولتاژ                      220V ، 50HZ

توان مصرفی             500MA

تعداد شمارش             999 کلنی

ماکزیمم حرارت محیط: 0 تا ‍75ºC

 ماکزیمم رطوبت         85%

ابعاد دستگاه          60×180×230(h×d×w)

وزن دستگاه           2Kg

کلنی كانتر ديجيتال
كلني كانتر ديجيتال

نمایش دادن همه 3 نتیجه