هود آزمایشگاهی

تماس بگیرید

توضیحات

 هود آزمايشگاهی

هود آزمايشگاه

هود آزمايشگاه

هـودهـاي شـيـمـيايي از تجمع بخارات قابل اشـتـعــال، سـمــي قــابــل انـفـجــار كــه نــاشــي از فـرايـنـدهـاي تـسـت و آمـاده سـازي در آزمايشگاه هستند، جلوگيري مي‌كنند و احتمال اين كه كارشناسان در معرض اين گازها و بخارات قـرار بـگـيـرنـد را كـاهـش مـيدهـنـد.

هـودهاي لامينار، هواي آلـوده را گـرفـته و اين هوا را يا به خارج تخليه مـي‌كـنـند يا اين كه آن را فيلتر كرده و به داخل آزمـايـشـگـاه بـر مـيگـردانـنـد.

در حالت كلي دو نوع هود آزمايشگاه وجود دارد:

اصول كار براي هر دو نوع مشابه است: هوا از قـسمت جلوئي هود (كه باز است) به داخل كشيده مي‌شود و به خارج از ساختمان منتقل مي‌شود يا با فيلتر كردن، ايمن شده و دوباره به اتاق برگردانده ميشود.

تمام وسايل تهويه محلي بمنظور برآورده كردن  اهداف اصلي زير طراحي مي‌شوند

  • براي حفاظت كاربر

  • براي حفاظت آزمايش يا محصول

  • براي حفاظت محيط

معمـولا هود آزمايشگاه بخـارات شيميـايـي تنهـا از كـاربر محافظت ميكنند و اغلب در آزمايشگاههايي كه در طول تست، تحقيق يا تدريس، مواد شيميايي خطرناك يا مضر منتشر ميشود، كاربرد دارند. همچنين اين هودها در كاربردهاي صنعتي يا فعاليت‌هاي ديگري كه گرد وغبار، گازها و بخارات سمي يا خطرناك توليد يا منتشر ميشوند، بكار ميروند.

هود بیوشیمی

استفاده از این دستگاه برای ایجاد ایمنی برای پرسنل آزمایشگاه شیمی ومحیط آزمایشگاه و در نهایت با استفاده از فیلترهای کربنی فضای بیرون نیز در نظر گرفته میشود

مواردی که میبایستی برای این ایمنی در ساخت هود در نظر گرفته شود جنس بدنه و دوجداره بودن داشتن شیرهای هوا و خلاء و آب و سینگ و فن مناسب ، جنس کف هود و روشنایی مناسب ، نوع  درب محافظ جلوي هود و در نهایت ایجای فضای کار مناسب یرای کاربران

هود لامینار کلاس II

در آزمایشگاههای مختلف با توجه به استفاده هود ميتوان هود بدین صورت تعريف كرد:

هودهای میکروبیولوژی جهت ایجاد فضای تمیز برای انجام  فعالیتهای آزمایشگاههای اعم از صنایع غذایی و میکروبی استفاده ميگردد

در هودهای لامينار هوا از فيلترهای هپا و پیش فیلترها عبور كرده و از عبور ذرات و آلودگی  با قطرحداقل 0.3µ جلوگيری میکند و بدين منظور هواي تميزو پاك را به گردش درمیآورد.

هود آزمايشگاه :

  1. هود شیمی در ابعاد مختلف ارائه ميگردد.

  2. هود شيمي دو نوع تك جداره و دو جداره  ميباشد.

  3. سیستم پانل دستگاه بصورت آنالوگ يا ديجيتال قابل تغيير است.

  4. دستگاه قابليت هر گونه تغيير با تفاوت قيمت را دارد

هود آزمايشگاه
هودآزمايشگاهی
هود آزمايشگاه
هودآزمايشگاهی

21 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *