انکوباتور آزمایشگاهی

گرمخانه یا انکوباتور (به انگلیسی: Incubator) دستگاهی است که در آزمایشگاههای زیستی برای کشت و رشد دادن...