قیمت:

اسکلت انسان

اسکلت انسان

به مجموعه استخوان های بدن انسان در کنار هم قرار میگیرند اسکلت Skeleton میگویند. تعداد استخوان های اسکلت عددی ثابت و مشخص نیست. بطور مثال در زمان تولد بدن ۳۰۰ استخوان دارد که البته در این زمان بسیاری از آنها هنوز در مرحله عضروفی قرار دارند. با رشد کودک بسیاری از استخوان ها به همدیگر متصل میشوند بطوریکه در بزرگسالیبدن ۲۰۶ استخوان دارد. البته در بعضی افراد استخوانچه های کوچکی وجود دارند که در همه نیست و همین موجب میشود تعداد استخوان ها عدد ثابتی نباشد.

تراکم استخوان ها هم در طول عمر ثابت نیست. این تراکم در حدود سن ۳۰ سالگی به حداکثر خود میرسد و پس از آن بتدریج کاهش میابد.

 

مولاژ اسکلت انسان از جنس PVc (نشکن ) بوده و در اندازه های ۱/۱ و ۱/۲  اندازه طبیعی قابل ارائه میباشد.

  • مولاژ اسکلت ۱/۱ اندازه طبیعی

  • مولاژ اسکلت ۱/۱ اندازه طبیعی ۱۷۰cmرنگی با نمایش رباطها

  • مولاژ اسکلت ۱/۱ اندازه طبیعی مونتاژ نشده

  • مولاژ اسکلت ۱/۲ اندازه طبیعی ۸۵cm

  • مولاژ اسکلت ۱/۲ با نمایش قلب و عروق

  • مولاژ اسکلت  ۱/۲ با احشاء داخلی بدن شیشه ای مرد یا زن

  • مولاژ اسکلت ۱/۲ با احشاء داخلی بدن شیشه ای زن باردار

تمامی مولاژها تولید داخل و یا از کشور چین با کیفیت بالا ارائه میگردد.

اسکلت انسان

مولاژهای آموزشی(مانکن)