قیمت:

جمجمه انسان

جمجمه انسان یک ساختار استخوانی است که در تمامی انسانها و حیوانات وجود دارد که بعنوان چهارچون سر عمل میکند .

جمجمه ساختار صورت را حفظ و مغز را هم از صدمه دیدن حفش میکند .

جمجه بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی ، کرانیوم نامیده میشود و از دو بخش تشکیل شده است .

جمجمه در مجموع از  ۲۲ عدد استخوان تشکیل شده که در ضخامت برخی از استخوانهای سر و صورت حفرات تو خالی هوایی به نام سینوس وجود دارند .غیر از مفصل فکی گیجگاهی که تنها مفصل متحرک جمجمه است بقیه استخوانها از طریق مفاطل لیفی به یکدیگر متصل هستند.

جمجمه انسان

جمجمه انسان

 تمامی مولاژها تولید داخل و یا از کشور چین با کیفیت بالا ارائه میگردد.

جهت اطلاع از قیمت و موجودی لطفا با دفتر شرکت تماس بگیرید.