یخچال وفریزر آزمایشگاهی

یخچال فریزر از مهمترین تجهیزات آزمایشگاه و اصلیترین دستگاه های برودتی و سرمایشی در آزمایشگاه میباشند که معمولا...

شوف بالن آزمایشگاهی

شوف بالن آزمایشگاهی یا منتل یکی از دستگاههای آزمایشگاهی است برای آزمایشات گوناگون که...

pHمتر آزمایشگاهی

 اندازه گیری میزان اسیدی بودن مایعات در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع غذایی ، دارویی...

بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری از واژه فرانسوی bain marie به معنای حمام آب که معادل انگلیسی آن water bath می...

انکوباتور آزمایشگاهی

گرمخانه یا انکوباتور (به انگلیسی: Incubator) دستگاهی است که در آزمایشگاههای زیستی برای کشت و رشد دادن...

آبمقطرگیری آزمایشگاهی

دستگاه آبمقطرگیری ( Laboratory water distillare ) از تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای صنایع غذایی، شیمی، نفت...

کابینت UV

اشعه UV یا Ultra Violet همانند نور مرئی که دارای رنگهای مختلفی است ،...